Over Dedicon

Stichting Dedicon is een gesubsidieerde organisatie, zonder winstoogmerk. De enige winst die we nastreven is dat iedereen kan lezen wat hij wil, in een vorm die bij hem past. Dat betekent dat we jaarlijks duizenden studieboeken, leesboeken, kranten en tijdschriften willen aanbieden aan mensen voor wie lezen niet meer vanzelfsprekend is. In gesproken vorm bijvoorbeeld.

U snapt, dat kunnen we niet alleen. Hoewel we tientallen professionele voorlezers in dienst hebben, zouden we nooit op zo’n schaal en met zo’n grote diversiteit duizenden gesproken boeken, kranten en tijdschriften kunnen aanbieden zonder de toegewijde inzet van een grote groep vrijwillige voorlezers. Vrijwilligers zijn voor ons daarom van het grootste belang en zorgen voor een meerstemmig gezelschap.

Hebt u zin, tijd en een mooie stem? Doe dan meteen de online stemtest. We horen u graag!